CÔNG TY LUẬT TNHH SUNLAW

Lầu 3 số 42 Lê Thành Phương - Vạn Thắng - Nha Trang - Khánh Hòa.

Trao giá trị - Nhận niềm tin

Tiếng Việt English

Giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động

  Tranh chấp lao động là một tranh chấp thường gặp trong mối quan hệ lao động, xuất phát từ mâu thuẫn về quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động cộng với tính chất của mỗi vụ việc mà quan hệ tranh chấp có thể mang đến những bất lợi, hậu quả ...

CÔNG TY LUẬT TNHH  SUNLAW - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA