CÔNG TY LUẬT TNHH SUNLAW

Lầu 3 số 42 Lê Thành Phương - Vạn Thắng - Nha Trang - Khánh Hòa.

Trao giá trị - Nhận niềm tin

Tiếng Việt English

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

  Quan hệ lao động là quan hệ luôn tồn tại những mâu thuẫn, tranh chấp về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nhu cầu tư vấn về pháp luật lao động là thiết yếu đối với mỗi doanh nghiệp và mỗi người lao động, để tránh tranh chấp ...

CÔNG TY LUẬT TNHH  SUNLAW - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA