CÔNG TY LUẬT TNHH SUNLAW

Lầu 3 số 42 Lê Thành Phương - Vạn Thắng - Nha Trang - Khánh Hòa.

Trao giá trị - Nhận niềm tin

Tiếng Việt English

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Chúng tôi xin cung cấp đến khách hàng mẫu quy định của Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Cụ thể là loại hình Công ty TNHH Một thành viên.

Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi luật sư

Mẫu Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi luật sư mới nhất

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Bộ luật dân sự hiện hành

Bộ luật dân sự hiện hành 

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất năm 2019

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất năm 2019

Luật đất đai 2013

Toàn bộ văn bản Luật đất đai 2013 do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định các vấn đề pháp luật về đất đai. 

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 573/2013/DS-GĐT ngày 16-12-2013 của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa
CÔNG TY LUẬT TNHH  SUNLAW - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA